För att kunna få en rak och fin vägg på skorstensmuren krävdes en del förberedelser.
På den övre delen av muren fanns en flera centimeter tjock putsad yta som måste huggas bort.
Damm damm!
Med ett gäng banankartonger på plats under väggen var det bara att gå loss med huggmejsel och hammare.
Snart låg allt puts i lådorna.
För att ha något att fästa väggskivorna i sågades uttag i teglet där träreglar skruvades fast, på vilka OSB-skivor sen kunde fästas.
Mer damm!
Över OSB-skivorna blir det sedan gips.