Dags att dra vatten- och avloppsledningarna genom golvet.
För att toalett-avloppet skulle hamna på rätt ställe togs toalettstolen in och ställdes upp tillsammans med markeringar för väggarnas placering.

Sen sågades hål för avloppsröret med en hålsåg.
Avloppsröret på plats genom golvet – dags att fylla på med sågspånsisolering.
För att undvika drag tätades med gummiduk och gummiringar.

På den del av golvet där det tidigare stått en vedspis var det nu dags
att lägga nytt golv av 35 mm slätspont. Det visade sig finnas en hel del
sådant material sparat som tidigare suttit i väggen till toaletten i
vindrummet, som revs när det rummet renoverades. Bra med återanvändning!
Efterhand som golvbrädorna skruvades på plats fylldes golvet med kutterspån för isolering.
Vattenledningarna, som tidigare gick till diskbänken i köket, hade legat i grunden och väntat sedan köket revs.
Nu kunde de dras upp genom det nylagda golvet tillsammans med avloppsröret för handfatet.
Nere i grunden väntar nu de två avloppsrören på att rörmokaren så småningom ska komma och koppla ihop dem med resten av avloppet under huset.

Golvet klart med rören som sticker upp.