Väggen mellan hallen och gamla köket är byggd av stående kraftiga spontade golvplankor fastspikade med långa handsmidda spikar.
Det var inte helt lätt att få loss någon av dessa – det blev till att
såga med tigersågen för att få bort den första brädan. Därefter gick det
lite lättare.
Med hjälp av kofot och hammare var så småningom öppningen för dörren klar.
När öppningen justerats och kompletterats med en överliggande regel var det dags att sätta dörrkarmen på plats.
Med båda dörrarna på plats börjar man få en uppfattning om hur hallen kommer att bli när det hela är klart.