Under den gamla köksinredningen var det en salig blandning av isolering med både sågspån och modernare stenull och liknande.
Under detta var det delvis öppet ner till krypgrunden.


Allt som inte är sågspån har nu tagits bort. Hålen ner till grunden har lagts igen med råspont. När rörgenomföringarna för vatten- och avlopp till toaletten är på plats ska alltihop fyllas med sågspån innan det nya golvet läggs på.
När huset byggdes fanns det en vedspis i köket som stod på en betongsula. Framför denna fanns det ett eldstadsplan av keramikplattor.
Allt detta måste bort för att ersättas med ett 35 mm trägolv av slätspont av den typ som ligger i resten av rummet.
För att kunna få bort betongsulan skars den upp med hjälp av diamantklinga och sen var det kanske lätta att hugga loss den med en huggmejsel
På golvet har på senare år legat en plastmatta på masonitundergolv. Under detta har det från det att husets byggdes legat en linoliummatta.
Trägolvet är därför i princip som nytt med undantag för en massa små hål av dyckert som undergolvet suttit fast med.
Efter en golvslipning och några omgångar golvlack kommer detta att bli jättefint.
Den gamla muren som varit bakom vedspisen kommer att behöva jämnas till och knackas bort en del för att ge underlag för en ny väggbeklädnad.
Väggen mellan rummet och hallen består av stående spontade plank åt ena hållet och liggande brädor åt det andra hållet. Här kommer väggen att tas bort för att ge plats för toalett-dörren.