Efter flera år av funderande, planerande och ansökande var det i slutet av september dags att ersätta de sedan många år uttjänta tvåkammarbrunnarna med ett minireningsverk.
Det är fantastiskt och lite förvånande vad en människa och en grävmaskin kan åstadkomma på en dag.
Seved Larsson, som stod för arbetet, hade ställt reningsverket, grävmaskin och lastbil på plats dagen innan grävningen skulle starta. Och på en enda dag var i stort sett hela arbetet klart.

Själva reningsverket är omkring ett par meter djupt och innehåller inga rörliga delar. Hela processen styrs och drivs av en luftpump som står inne i husgrunden.
Innan grävningen kunde påbörjas måste de gamla brunnarna slamsugas.
Den uppgrävda jorden lades på presenningar för att undvika skador på gräsmattan.
Reningsverk lyfts på plats

Utloppsledningen ansluten
Styrenheten sitter i pannrummet.

Luftpumpen står i husgrunden. Den låter lite när den är igång.

Det är många luftslangar som ska anslutas på rätt ställe.


Avloppsledningens anslutning till reningsverket.

Till vården återstår en del markarbete, återfyllning av matjord och sen ska det sås nytt gräs.