När boningshuset i Mörtebo skola byggdes i början av 1920-talet gjordes en lucka i golvet genom vilken man kunde komma ner i grunden under huset. Denna lucka togs bort i samband med att vi byggde det nya köket 2011.
På 1950-talet installerades centralvärme och då grävdes grunden ut i husets södra del för att ge plats för pannrummet. I väggen mellan pannrummet och grunden monterades en lucka för tillträde till grunden.
Tyvärr var den ganska liten (55 x55 cm invändigt mått) och alldeles för högt monterad.
När vi senast gjorde arbeten i grunden, bl a byte av vattenledningarna, användes denna lucka flitigt. Även om det var lite krångligt gick det då bra både för mej och hantverkarna att ta sig in och ut.
Sedan dess har jag varken blivit yngre, smalare eller vigare.
Inför kommande arbeten med avloppet som ska utföras i grunden insåg jag att det var nödvändigt att göra en större lucka.

Att tillverka själva luckan var inte något större problem – det gick på ett par kvällstimmar.

Däremot skulle det visa sig vara en betydligt större utmaning att utvidga öppningen i väggen, som är murad med betongsten och 25 cm tjock.
Med hjälp av en diamantklinga på en kraftig vinkelslip kunde stenarna kapas till smala bitar och sedan huggas bort med huggmejsel och slägga.
Ett synnerligen jobbigt och dammigt arbete!
När öppningen var klar kunde luckan provmonteras, justeras och sättas på plats permanent.

I samband med bytet av lucka drogs även el till grunden för såväl belysning som eluttag, allt för att underlätta kommande arbeten.

Med lampan tänd får man nu ljus i stora delar av grunden.
Så småningom kan det bli aktuellt att sätta upp flera lampor där det behövs.

En termometer visar temperaturen i grunden och i pannrummet.

Efter målning och tätning ser den färdiga luckan ut så här.
Nu är det inte längre en akrobatisk övning att ta sej in och ut!