För omkring 20 år sedan planterades björkskog på det som tidigare var åkrarna bakom skolan.
De senaste åren har vi pratat mycket om att denna skog borde gallras och hur fint det skulle bli om den glesades ut.

Nu har detta skett!

Under de två veckor som gått sedan vi var här senast har markägaren tagit bort ungefär hälften av träden och även den undervegetation som fanns.
Så nu kan vi se fram mot våren när det börjar grönska i skogen. Det kommer säkert att vi en vacker syn.

De nersågade träden ligger vid vägkanten och väntar på transport.